Svítidla a osvětlení – Fiat Lux z Čelákovic

Fiat Lux z Čelákovic u Brandýsa nad Labem má v oblasti svítidel, osvětlování a ekonomiky osvětlování více než 30 let zkušenosti. Naše osvětlovací technika nedá stínům a tmě šanci. Jsme členem mezinárodní komise pro osvětlování CIE a spolupracovali jsme při vzniku řady norem pro osvětlování.

Umělé osvětlení umožňuje prodloužit lidské aktivity i do doby, kdy již není dostatek denního osvětlení. Vynález účinného umělého osvětlení byl nutnou podmínkou rozvoje vědy – tzv. průmyslové revoluce, ale i zábavy, byť na úkor odpočinku a regenerace sil člověka.

Umělé osvětlení může být dobrým sluhou, ale také narušovatelem našeho zdraví, zejména zraku a případně i psychiky.

Dobré umělé osvětlení nezajišťuje jen potřebnou intenzitu světla pro daný zrakový úkol, ale bere zřetel i na další parametry, jejichž souhrnné splnění působí na to, že se v daném prostoru cítíme dobře a že náš zrak není poškozován. Z naší soudně znalecké praxe Vám můžeme posloužit řadou příkladů, kdy jsme s korunovými náklady dokázali snížit nemocnost a fluktuaci zaměstnanců z důvodu odstranění fyziologického oslnění od neodborně navržené osvětlovací soustavy.

Nejstarší veřejnou službou (s tradicí již od 14. století) je veřejné osvětlení. Významně přispívá ke zvýšení bezpečnosti provozu, bezpečnosti občanů a také ochrany majetku. Všechny tyto funkce veřejné osvětlení zajišťuje pouze za předpokladu splnění určitého souboru požadavků definovaných v ČSN EN, které vychází z dlouholetých výzkumů organizovaných Mezinárodních komisí pro osvětlování CIE.

A bohužel ani zdaleka neplatí, že to nejdražší veřejné osvětlení je to nejlepší.